„Polonez powstał specjalnie na potrzeby konkursu. Komponując utwór kierowałem się przede wszystkim potrzebą zawarcia i przeciwstawienia w nim elementów dramatycznej walki o niepodległość, udźwiękowionej gwałtownymi chromatycznymi pochodami, z głównym tematem uroczystego polskiego poloneza.

W ramach owej polskości umieściłem w partiach łącznikowych dosłowne cytaty jednego z najbardziej znanych polonezów Chopina, choć bardziej dyskretne aluzje do twórczości tego kompozytora zamieściłem tu i ówdzie na przestrzeni całego utworu.”

Ireneusz Boczek