„Polonez Odrodzenie, odwołując się w swoim programie do lat 1772—1918, stanowi opowieść o Polsce przysłoniętej i ukrytej, z perspektywy Polski od stu lat odzyskanej (2018). Karty partytury, opatrzone datami, odsłaniają kolejne wydarzenia — w ślad za nimi podąża narracja muzyczna. Utwór, skomponowany na konkurs „Warszawski polonez dla Niepodległej”, powstał w lutym 2018 roku. Zainteresowała mnie i ucieszyła perspektywa napisania kompozycji, którą mógłbym włączyć się w obchody 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wyborach stylistycznych i instrumentacyjnych odwoływałem się do brzmienia polonezów wcześniejszego okresu (1772—1918) — Dobrzyńskiego czy Lessla, zachowując w detalach własną, modernizującą perspektywę (2018). Pomiędzy ujęte w łuku narracyjnym zdarzenia, wplecione zostały towarzyszące im dawniej — często niejednoznaczne i złożone — emocje. W pewnym sensie, to właśnie ich odszukanie i przeżycie we współczesnym wymiarze, staje się rzeczywistą propozycją programową poloneza.”

Paweł Siek